Turnaj elévů 2022

Pravidla

– hraje se podle pravidel Českého florbalu
– 3+1 hráči v poli
– hraje se na certifikované branky 90×120 cm
– na turnaji je z pravidel vypuštěn tzv. handicap – prohrávající družstvo hraje stále ve 3 hráčích v poli nehledě na rozdíl ve skóre

Gól přes půl:
– branka dosažená střelou přes polovinu hřiště je vždy uznána

Tresty:
– vyloučení na trestnou lavici nahrazuje vždy trestné střílení
– v případě obzvlášť tvrdého či zákeřného zákroku, hrubého nesportovního chování hráče či člena realizačního týmu je udělena červená karta – v takovém případě následuje trestné střílení proti týmu, který se provinil a potrestaný hráč či člen realizačního týmu musí opustit halu, ve které se utkání koná
Každé udělení ČK projednává vedení turnaje. Ředitel turnaje následně rozhoduje o klasifikaci dané ČK:
ČK1 = trest pouze do konce utkání a možnost nastoupit v dalším utkání
ČK2 = zákaz startu v nadcházejícím utkání
ČK3 = individuální disciplinární opatření, kterým může být např. zákaz startu v utkáních daného dne, zákaz startu do konce turnaje apod.

Nájezdy v playoff:
– v případě nerozhodného výsledku ihned následují trestná střílení
– jedou se tři série, pořadí určuje los
– v prvních třech sériích jedou předem nahlášení hráči ve stanoveném pořadí
– v případě rovnosti výsledku po třech sériích jezdí stále tři vybraní hráči, jejich pořadí
se může změnit, ale hráč muže jet znovu až poté, co provedou trestné střílení ostatní dva nahlášení hráči
– na hřiště vždy jako první nastupuje brankář

Protest:
– protest se podává jury turnaje ihned po utkání
– pro podání protestu je nutné složení zálohy ve výši 200 Kč
V případě zamítnutí protestu poplatek propadá. Protesty vůči výkonům rozhodčích nejsou akceptovány!

Kontrola totožnosti:
– pořadatel turnaje si vyhrazuje právo na kontrolu totožnosti hráčů na turnaji